fbpx

Általános szerződési feltételek

A Szolgáltató

Weboldal: www.mosolyka.hu (a továbbiakban: „honlap”)

Amennyiben Megrendelője szeretnél lenni Mosolyka vagy Sankó könyveinek, szolgáltatásainknak figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben rendelj, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Felhasználás és/vagy vásárlás előtt olvasd el figyelmesen az Adatvédelmi tájékoztató is, a Szállítási- és fizetési feltételeket is.

Megrendeléskor önként megadott személyes adataid biztonságos kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül. www.mosolyka.hu/at/

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatás, mely jelen ÁSZF-ben nincs benne, de a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

A megrendelés interneten kötött, de nem minősül aláírt szerződésnek, melynek tartalma archiválásra kerül, és utólagosan visszakereshető. 

Minden a megrendelőt érintő fontos információt – Pl. megrendelés részletei – e-mailben küldjük a megadott címre, és a weboldalon is megtalálható, de kérdés esetén elérhetőek vagyunk itt: 

vagy telefonon:  06 20 282 39 67

A honlap használatával, megrendelésed leadásával tudomásul veszed, és elfogadod az alábbiakat:

Üzemeltető, szolgáltató:

Te döntesz Kft,  (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

Székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45. 

Adószáma: 14513330-2-42

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A weboldal üzemeltetője a nyilvánvalóan hibás vagy hamis megrendelést, regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő személyének valódiságát jogosult ellenőrizni. 

A szolgáltatás megrendelője, az igénybevétel feltételei:
Minden megrendelés, szolgáltatás és adatok megadása önkéntes alapon működik, nincs kötelező vásárlás, de a megrendelés leadása után elfogadottá válik a megrendelőnek az ÁSZF-ben foglaltak, és a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. 

A szolgáltatás tárgya, megrendelés:

A Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgyát képezi a honlapon aktuálisan található könyv, szolgáltatások illetve kiegészítő termékek, ajánlatok (a továbbiakban együttesen: „termék”).

A megrendeléseket csak elektronikus úton fogadjuk. Nincs lehetőségünk telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket fogadni, csak egyedi esetekben (pl külföldi szállítás). Legbiztosabb a online rendelés leadása, mert azonnal visszajelzés küld a megrendelésről, annak állapotáról a rendszer. 

A Te döntesz Kft mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (Legfőképp a könyv, és kiegészítő szolgáltatások ára, elérhetősége, jellemzője stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy pár száz Ft-os ár nem minősül ajánlattételnek, hacsak az nem egy akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A könyv, és a szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk is lehetnek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. De amennyiben hibát / téves információt érzékelsz, kérjük haladéktalanul jelezd, hogy jóhiszeműen járhassunk el, és mihamarabb kijavíthassuk az esetleges hibát. 

A megrendelés:

A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött, regisztráció nélkül is leadhatod a megrendelést. 

A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt (ezt külön feltüntetjük) térítésmentesen adjuk a megrendelőnek. A termékhez járó bónusz elérhetőségét bármikor és bármilyen formában jogosultak vagyunk egyoldalúan – saját belátásunk szerint – módosítani vagy akár megszüntetni, de megrendelés esetén, ha változás lenne, arról mindenképpen tájékoztatást adunk.  

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a teljesítéséhez megadni:

Név (vezetéknév és keresztnév; email cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a kiszállításról.)

Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); 

Cég esetén adószám szükséges a számla megfelelő kiállításához. 

Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám.

A termék megrendelését követően a Megrendelő emailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére csak futárszolgálattal történő készpénzes, on-line fizetéses, előreutalásos vagy utánvételes szállítás útján van lehetőség. Megrendelő személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.

Külföldről történő megrendelés esetén külön egyeztetést igényel a kiszállítás, és a fizetés! Érdeklődni: [email protected] 

A futárszolgálat díját az adott termékre vonatkozó aktuális ajánlat tartalmazza, melyet Megrendelő a termék vételárával együtt megfizet. A termék megvásárlásról szóló ÁFA mentes számlát Megrendelő kizárólag elektronikusan kapja meg. Az árak forintban értendők, bruttóként vannak feltűntetve.

Szolgáltató mindenkori kézbesítő és logisztikai partnereiről Megrendelő az Adatvédelmi nyilatkozat menüpont alatt tájékozódhat.

A rendeléseket a következő 2 munkanapon belül dolgozzuk fel és adja át a futárnak, – kivéve előrendelés esetés – így általában a rendeléstől számított 2-3 munkanapon belül kerül a termék a Megrendelő részére leszállításra Magyarországon belül. Kivétel, ha előrendelésről van szó, mert akkor egy várható dátumra érkezik meg a csomag.

Megrendelő a rendelésnél megadott adatait a kiszállítás megkezdését megelőzően bármikor módosíthatja a következő címen: [email protected] 

Ami akkor kerül elfogadásra, ha válasz üzenetben erről tájékoztatás kap a megrendelő.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlapon találod. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de észrevétel esetén készséggel kivizsgálja. 

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni és nem köteles átvenni a terméket. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt sérülésért felelősséget nem vállalunk. 

Elállás, felelősség:

Elállás:

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 365 napon belül (terméktől függően, lsd. “pénzvisszafizetési garancia”). Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a terméket sérülésmentesen visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Megrendelőt a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági igények illetik meg: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhívjuk a figyelmed arra, hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Megrendelő a termékkel vagy Hozleiter Fanny Mosolyka és a férje Sankó tevékenységeivel kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő írásban, elektronikus levél útján valamint telefonon.

Név: Te döntesz Kft

Telefon: +36 30 267 02 07 

E-mail: mosolyka kukac mosolyka pont hu                         

Szóbeli és írásbeli panasz esetén, amennyiben arra lehetőség van, azonnal válaszolunk. Ha a szóbeli panasz azonnali válaszára nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Hozleiter Fanny Mosolyka vagy a férje Sankó (vagy kollégája, önkéntes segítője) a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

– olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, felelősséget nem vállal;

– megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A honlapon keresztül elérhető tartalmak tájékoztató céllal készülnek. Amit minden felhasználó saját felelősségére, saját belátása szerint használhatja. Az egyes tartalmakból származó információkra és véleményekre alapított ügyletekkel kapcsolatos semmilyen kárért, költségért, elvárt vagy elmaradt haszonért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

Jogi nyilatkozat:

“A lelkierő az élethez” című könyvek Hozleiter Fanny Mosolyka kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi védelem alatt áll. “A lelkierő az élethez” című könyvek vonatkozásában a szerző kizárólag Hozleiter Fanny Mosolyka, de Szolgáltató részére biztosított felhasználási szerződést. Hozleiter Fanny Mosolyka előzetes írásbeli engedélye nélkül a  “A lelkierő az élethez” című könyv semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés, felolvasás, stb.).

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

Egyéb rendelkezések:

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 13:00-17:00 között: [email protected] vagy 06 20 282 39 67 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Amennyiben Hozleiter Fanny Mosolyka és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita szerint a szolgáltató álláspontja a Megrendelő számára nem elfogadható, akkor panaszával kérjük forduljon: 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Cím: 8600 Siófok, Fő tér 1.

Telefonszám: (84) 504-100

Fax száma: (84) 504-103

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 E-mail cím: [email protected]

-Hatályos: 2022. december 01. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.

© 2022 Hozleiter Fanny Mosolyka, és a Te döntesz Kft – Minden jog fenntartva.